รับทำโปรแกรม mlm ระบบ mlm


โปรแกรมขายตรง MLM ซอร์ฟแวร์ขายตรง (SoftwareMLM)

เราพิจารณาเฉพาะท่านที่ส่งแผนธุรกิจ MLM  มาเท่านั้นรบกวนส่งแผนธุรกิจมาที่:admin@webub.comwww.webUB.com

เราคือใคร?
เรากำลังศึกษาปริญญาโท (ที่กำลังรอส่งวิทยานิพนธ์) และเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์,โปรแกรมกว่า 10 ปี

ภาษาที่ใช้พัฒนา:
php, mysql ซึ่งเป็น open source ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

ทำไมราคาถูก?
เราต้องการวิจัยเพื่อหาข้อบกพร่องในระบบ mlm ของแต่ละแผนธุรกิจ (แต่ไม่อยากเขียนโปรแกรมแล้ววางไว้ในห้องสมุดหลังจากที่ได้ส่งงานวิจัยแล้ว ^^ )

คุณภาพจะดีไหม?
เมื่อเราส่งงานให้ท่านแล้วโปรแกรมของท่านจะต้องให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาโท สอบ ทุกแผนธุรกิจ เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์เราต้องเขียนโปรแกรมให้ดีที่สุด เพราะหากสอบไม่ผ่านต้องรออีก 1 ปี จึงสามารถสอบใหม่

Advertisements

%d bloggers like this: